Dopustite našim stručnjacima da se brinu o vašem prostoru:

- projektovanje terena

- kvalitetno izvođenje poslova

- održavanje sa garancijom

 

PROJEKTOVANJE - UREĐENJE SLOBODNIH POVRŠINA

Projektovanje predstavlja prvu fazu u upoznavanju sa našom firmom. Tim stručnjaka - diplomiranih inženjera pejzažne arhitekture, zaposlenih u našem preduzeću, ce na vaš zahtev doci da izvrše preliminarne dogovore oko izgleda buduce zelene površine. Pre samog projektovanja, potrebno je izvršiti prikupljanje podataka sa terena - okularno snimanje i valorizaciju postojećeg stanja.
Nakon završetka inicijalne faze, pristupamo projektovanju. Uređenje terena i ozelenjavanje je veoma delikatan posao, koji od projektanta traži dosta znanja, rada, ljubavi i entuzijazma.

Uređenje i ozelenjavanje slobodnih površina izvodimo na različitim kategorijama objekata:

1. Gradski parkovi, skverovi, pjacete, trgovi, pešačke zone i dr.
2. Atrijumi, terase i lode
3. Objekti specijalne namene: bolnice, škole, hoteli i dr.
4. Okućnice - kućni vrtovi
5. Groblja
6. Gradske saobraćajnice, autoputevi
7. Krovne terase
8. Igrališta - stadioni, sportski kompleksi i sl.
9. Promenade, trim staze, staze zdravlja i dr.
10. Odmorišta, vidikovci i sl.
11. Golf igrališta
12. Rezidencionalni kompleksi
13. Linerarni parkovi, park šume i dr.
14. Rekultivacije unazađenih predela...

Bilo o kom prostoru da se radi, koncepcija uređenja je jasna, svrsishodna i usklađena nameni prostora.

KVALITETNO IZVOĐENJE - REALIZACIJA

Realizaciju ozelenjavanja i uređenja prostora izvodimo na osnovu usvojenog i verifikovanog elaborata i investiciono - tehnicke dokumentacije. Naše preduzeće poseduje stručnu kvalifikaciju i praksu u obavljanju ovih poslova.

 

Uslovi stanovanja u gradu ne treba da vas odvoje od druženja sa prirodom. Dovedimo prirodu u naše domove. Prostor ne mora biti veliki, to može biti i balkon, loda, krovna terasa ili neki kutak vašeg dvorišta - važna je ideja.
Obrada pete fasade tj. pejzažno uredenje krovne terase, aktuelno kod nas poslednjih godina, je najbolji primer kako siva fasada ustupa mesto zelenoj oazi. Najbolji efekat na malom prostoru se postiže pravljenjem alpinetuma. Alpinetum je kompozicija kamena, perena, patuljastih četinara i sezonskog cveca, koji, ne retko u kombinaciji sa vodom, dočarava sliku planinskog pejzaža. A naš zadatak je, da vam omogućimo da ne uživate u prirodi samo za vreme godišnjih odmora, već da vam svaki izlazak na terasu ili dvorište, pretvorimo u izlet u prirodu!


 

Vrh strane