Posebnu pažnju posvećujemo dekoraciji enterijera biljnim materijalom. Izbor materijala ( prirodni, suvi, veštački ), ili izbor posuda u kojima se vrši dekoracija (žardinijere, ćupovi, saksije...) zavisiće samo od vaših prohteva i želja: moderni oblici smelih boja, mirni jesenji tonovi ili klasični aranžmani u žardinijerama.

 

 

Vrh strane